Публічна інформація

1. Інформація про повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

      Повне найменування:

 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВАН КЛІК"
 • PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANСE COMPANY "ONE CLICK"
 • ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" ВАН КЛИК"

      Скорочене найменування:

 • ПРаТ "СК "ВАН КЛІК"
 • PrJSC "IC "ONE CLICK"
 • ЧАО  "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" ВАН КЛИК"

      Ідентифікаційний код:
      Код ЄДРПОУ 13934129

      Місцезнаходження:
      36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47
 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
ПрАТ «ВАН КЛІК» провадить страхову діяльність у формі добровільного та обов’язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «ВАН КЛІК» ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування.
 

3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/РНОКПП

Місцезнаходження /місце проживання

Країна реєстрації /громадянство

Пряма участь (% статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН" 38901688 м. Київ вул. Саксаганського 38Б, оф. 11. Україна 56,16
2 PITALOVO LIMITED (ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД)   Ансополі, Ко, буд. 11, м. Нікосія, Республіка Кіпр Кіпр 24,98

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи Займана посада
1 2 3
1 Пиж Надія Михайлівна Голова Правління
2 Явтушенко Юрій Олексійович Голова Наглядової ради


5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Назва Код за ЄДРПОУ (за наявності)
Харківська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26450054
Дніпропетровська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26509043
Київська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26549462
Волинська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26516646
Одеська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26542827
Черкаська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26518562
Запорізька філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33190826
Хмельницька філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33190920
Рівненська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33314817
Вінницька філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33314817
Миколаївська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33377002
Житомирська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33458065
Сумська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 33532384
Херсонська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 26518562
Львівська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 35723967
Полтавська обласна дирекція приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ван Клік» 35723972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі
 

7. Річна фінансова звітність
 

8. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності):

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС-ЛАЙН"
   

9. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації − 02.03.1995
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань − 15.09.2004, № 1 588 120 0000 000313
   

10. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 336 дата видачі 21.08.2004
   

11. Контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
      Національний банк України
      Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
      Скринька для приймання документів в паперовому вигляді установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б
      Телефон: 0800505240
      E-mail: nbu@bank.gov.ua
 

12. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
      Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
      Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
      Телефон: (044)-279-12-70
 

13. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Усі спори, що виникають із договору страхування між ПрАТ «СК «Ванк Клік» та Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Клієнт має право на звернення:
1)  до ПрАТ «СК «Ван Клік»:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Ван Клік»: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47
 • в електронній формі на адресу: info@oneclick.co.ua
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 044 377 7206)

2) до Національного банку України за реквізитам вказаними вище.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому (електронному) вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

 

Схематичне зображення структури власності капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК»,
Код ЄДРПОУ: 13934129

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «ВАН КЛІК» – Явтушенко Юрій Олексійович, Україна, 13.06.1967 р.н.

*В даній структурі зазначений реальний кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «ВАН КЛІК» у відповідності до актуальних даних ЄДРПОУ.

Трастові декларації, договори довірчого управління, афідевіти тощо з іншими фізичними та юридичними особами не укладалися.

ЗАДАТИ ЗАПИТАННЯ
Щоб отримати поліс чи консультацію — заповніть форму
Лист директору
Є скарги / зауваження чи пропозиції? Пишіть, вирішимо!
СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
Щоб заявити про страховий випадок – заповніть форму